H C
     
 
 
 
 
News 

17 Oct 2005
Coming soon...
Read More>>>

17 Oct 2005

Read More>>>

17 Oct 2005

Read More>>>

English

     
 
 
Amit hiszünk…

Hisszük, hogy a Biblia isteni ihletés?, Isten hibátlan Szava, Isten gondolatainak és akaratának kijelentése az ember számára. Hibátlan és teljesen elég a megváltáshoz, és a keresztyén élet minden területére és a bizonyságtételhez (2 Timóteus 3,16-17; 2 Péter 1,20-21).

Hiszünk az egy Istenben, mindenek Teremt?jében, aki örökt?l fogva való három személyben: Atya, Fiú és Szent Szellem. Hiszünk Isten szuverenitásában, és az ember szabad akartában, aki vagy elfogadja vagy visszautasítja Krisztus evangéliumát (2 Tesszalonika 1,8).

Hiszünk az Úr Jézus Krisztus teljes Istenségében, hogy ? valódi Isten és valódi Ember, Szent Szellem által nemzve, tökéletesen és b?ntelen emberként sz?zt?l születve (János 1,1; Filippi 2,6; Máté 1,23-25; 1 János 3,5).

Hisszük, hogy az ember elbukott az Éden Kertben, az emberiséget félrevezette és megkísértette a Sátán. Az emberi természet igazságtalan és b?nnel teli. (Róma 5,12-19; 3, 10-12).

Hisszük, hogy az ember képtelen megmenteni saját magát az örök ítélett?l azáltal, hogy önigazult vagy jó cselekedeteket vinne véghez (1 Mózes 3; Róma 3,23; Efézus 2,8-9).

Hisszük, hogy Krisztus munkája a Golgota keresztjén elvégeztetett, ami által Krisztus önmagát ajánlotta áldozatul, biztosítva a teljes és örökkévaló megváltást az ember számára (Róma 3,24; Efézus 1,7). Isten feltámasztotta Krisztus testben a halálból és ültette ?t az ? saját jobbjára a Mennyben bizonyítékaként annak, hogy Isten elfogadta Krisztus áldozatát.

Hisszünk a hív?k és nemhív?k testi feltámadásában, a megmentettek örök áldásában (1 Tesszalonika 4,17), és az örökkévaló itéletben, ami az elveszettekre következik (Jelenések 20,15).

Hisszük, hogy az Egyház Pünkösd Napján keletkezett és Krisztus az Egyház egyetlen Feje (Efézus 1,20-23; Kolossé 1,18). ? az Ura minden egyes hív?nek (János 13,13), a Magasságos papja Isten Házában (Zsidók 7,20-28; 10,21), Közbenjáró az ? népében (1 János 2,1), és mindenek Bírája (Apostolok Cselekedetei 17,31).

Hiszünk abban, hogy aki igazán hisz Krisztusban és hitét Krisztus befejezett munkájába veti, mint egyetlen alapon, amit a szent Isten adott b?neink bocsánatára, az azonnal és örökre megváltatik.

Hiszünk Krisztus két rendelkezésében, ami a vízbe való bemerítés és az Úrvacsora, amiben minden hív?nek h?ségesnek és engedelmesnek kell lennie (Apostolok Cselekedetei 8,36-39; 1 Korintus 11,23-34).

Mindaz, aki hit által befogadja az Úr Jézus Krisztust, mint Megváltóját, azonnal újjászületik a Szent Szellem által, aki lakozást vesz benne, és ugyanez a Szent Szellem bemeríti út Krisztus Testébe, az Egyházba (1 Korintus 12,12-14).

Hisszük, hogy az Egyház rendszeresen összegyülekezik és folyamatosan kitart az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban (Apostolok Cselekedetei 2,42).

Hiszünk az Úr Jézus személyes, azonnali és millenium el?tti eljövetelében a leveg?ben, hogy magához vegye az Egyházat (1 Tesszalonika 4,13-17).

Hiszünk az Úr Jézus második, dics?séges eljövetelében, amikor szó szerint megalapítja az ? királyságát a földön és igzaságban uralkodik (2 Tesszalonika 1,6-10), ami után a Nagy Fehér Trón ítélete kövekezik a mennyben, hogy megítélje “a halottakat, kicsiket és nagyokat” (Jelenések 20,15), végül a jelenvaló ég és föld elt?nik és új menny és föld formáltatik majd, amiben igazság fog lakni és elkezd?dik az örökkévaló Szombat (Sabbath) (2 Péter 3,10-13).
 


H AP SC

Isten és Ember. Minden jog fenntartva.
physics of golf swinger physics of golf swinger proper golf swinger improve golf swinger second swinger golf inside approach golf swinger trainer golf swinger perfect golf swinger golf swinger aids free golf swinger video golf swinger analyzer 2nd swinger golf

 
 


golf swingergolf swinger aidsfree golf swinger videogolf swingergolf swinger aidsimprove golf swingergolf swinger analyzerphysics of golf swingersecond swinger golfgolf swingergolf swinger aids2nd swinger golfgolf swinger analyzerphysics of golf swingerphysics of golf swingergolf swingergolf swinger aidsproper golf swingergolf swinger analyzerphysics of golf swingerinside approach golf swinger trainergolf swingergolf swinger aidsgolf swinger analyzerphysics of golf swingerperfect golf swingergolf swinger analyzerphysics of golf swinger